top of page
LANDAAS.jpg

Landås Pluss

Sameiet består av 187 boliger: 

 

Selvaag-bolig er byggherre.

 

Solvera ble valgt som leverandør etter en stor anbudsrunde med mange aktører vinter/vår 2022.

En gruppe mennesker bestående av styremedlemmer, samt andre beboere hadde i oppgave å finne den beste løsningen, derfor ble Solvera valgt.

LYSAAS.jpg

Lysås

Sameiet består av 29 boliger. 

Solvera her vært heldige å levert til 15 boliger.

 

Vi håper det kommer flere beboere på banen når solen og varmen kommer for fult tilbake, våren/sommer 2023.

Solskjerming

63 80 20 90 | post@solvera.no

bottom of page