top of page

UTVENDIG SOLSKJERMING

Utvendig solskjerming er best egnet dersom behovet i første rekke er å skjerme mot varmen fra sollyset. Med utvendig solskjerming stoppes varmen før den treffer vinduet og kommer inn i bygningen.

Vår kompetanse er fra prosjektering til komplett leveranse og vi leverer løsninger av høy kvalitet tilpasset klimatiske forhold. Riktig solskjerming vil redusere energiforbruk til kjøling og oppvarming av bygg. Automatisert solskjerming kan redusere energibruken til bygninger betydelig.

63 80 20 90 | post@solvera.no

bottom of page